UZdrowienie

Co jest najważniejsze w procesie zdrowienia? Jaki czynnik niezależny od techniki i miejsca jest wspólny dla wszystkich przypadków?